Loading...
Skip to main content

Thông báo

Tin xét xử

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

15.573

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

5.627

Hình sự

4.705

Dân sự

3.088

Hôn nhân và gia đình

216

Kinh doanh thương mại

247

Hành chính

32

Lao động

2

Quyết định tuyên bố phá sản

1.656

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv