Skip to main content

Thông báo

Tin hoạt động tand tối cao

Xem thêm >>

Tin xét xử

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

9.425

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

3.599

Hình sự

2.721

Dân sự

1.732

Hôn nhân và gia đình

151

Kinh doanh thương mại

105

Hành chính

20

Lao động

2

Quyết định tuyên bố phá sản

1.095

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv