Skip to main content

Đoàn công tác Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban cán sự Đảng Tòa án Nhân dân tỉnh

(23/07/2018 15:46)

Chiều 18-7, Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tập thể Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo các Tòa chuyên trách, phòng nghiệp vụ TAND tỉnh Đắk Lắk nhằm kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018...

Chiều 18-7, Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tập thể Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo các Tòa chuyên trách, phòng nghiệp vụ TAND tỉnh Đắk Lắk nhằm kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

image

(Các đại biểu của Đoàn công tác tham dự buổi làm việc)

Qua sáu tháng đầu năm 2018, Tòa án hai cấp tỉnh Đắk Lắk đã thụ lý 6.440 vụ việc các loại (tăng 701 vụ việc so với cùng kỳ năm 2017); đã giải quyết 4.285 vụ việc, đạt tỷ lệ 66,5%; còn lại 2.155 vụ việc đang tiếp tục giải quyết. Đánh giá số liệu thống kê cho thấy số lượng các vụ việc mà Tòa án hai cấp phải giải quyết ngày càng tăng đặc biệt là các vụ việc Hôn nhân gia đình, vụ án hình sự. Nhìn chung, công tác giải quyết các loại vụ việc của Tòa án hai cấp đảm bảo đúng pháp luật. Việc tranh tụng tại Tòa án được triển khai sâu rộng, đảm bảo cho người tham gia tố tụng thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của họ, đặc biệt trong việc đưa ra chứng cứ, tài liệu, đồ vật, đưa ra yêu cầu và tranh luận dân chủ trước Tòa án; người bào chữa được tạo điều kiện thuận lợi trong tham gia tố tụng tại Tòa án; bảo đảm việc thực hiện quyền được trợ giúp pháp lý của các đối tượng quy định tại Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017; Hội đồng xét xử chú trọng đến việc nghiên cứu hồ sơ, xây dựng kế hoạch xét hỏi và tranh luận. Phán quyết của Hội đồng xét xử đều căn cứ chủ yếu vào kết quả tranh tụng và trên cơ sở xem xét toàn diện, khách quan các chứng cứ của vụ án được thẩm tra tại phiên toà.

Qua kiểm điểm kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 cho thấy với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Ban cán sự Tòa án nhân dân tối cao, sự hỗ trợ giúp đỡ các ban ngành, các cấp ở địa phương cùng với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể các bộ công chức, đảng viên trong đơn vị, tập thể Ban cán sự Đảng TAND tỉnh đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng; phương hướng, nhiệm vụ chính trị, tổ chức, cán bộ của ngành; quyết định những vấn đề về tổ chức, cán bộ theo phân công, phân cấp quản lý cán bộ; phối hợp với các cấp uỷ đảng để xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt tập thể Ban cán sự Đảng đã phát huy tinh thần trách nhiệm góp phần quan trọng vào việc lãnh đạo cán bộ đảng viên, công chức và người lao động tập trung thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch công tác đã đề ra.

Kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết, Ban cán sự Đảng TAND tỉnh đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong thời gian qua vẫn còn một số bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan. Một số sai sót trong quá trình giải quyết vụ án chưa được khắc phục triệt để, các bản án, quyết định bị hủy chủ yếu là do vi phạm thủ tục tố tụng.

Để hoàn thành các chỉ tiêu công tác trong thời gian tiếp theo, Ban cán sự Đảng TAND tỉnh đã đề ra một số nhiệm vụ như: Tiếp tục lãnh đạo quán triệt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để vận dụng vào nhiệm vụ chuyên môn của TAND, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của TAND hai cấp sát với thực tế, phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, trật tự an toàn xã hội của tỉnh, hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác TAND tỉnh; Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk và tổ chức đoàn thể phải có sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất cao trong quá trình điều hành đơn vị. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, Thủ trưởng cơ quan, cán bộ chủ chốt cơ quan; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, thực hiện đầy đủ các chính sách cho cán bộ công chức.

image

(Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị phát biểu kết luận tại buổi làm việc.)

Phát biểu tại buổi làm việc Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị đã đánh giá cao những nỗ lực cũng như kết quả mà Ban cán sự Đảng TAND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm cho lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm công tác chuyên môn, nghiệp vụ của Tòa án hai cấp thực hiện đúng quan điểm quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm an ninh chính trị, bảo vệ pháp luật, bảo vệ tài sản củ nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân, phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo xem xét thụ lý, xét xử các vụ án quan trọng, nhạy cảm xảy ra trêm địa bàn tỉnh. Đặc biệt, đồng chí đánh giá cao tinh thần đoàn kết nội bộ của Ban cán sự Đảng TAND tỉnh, đồng thời yêu cầu Ban cán sự Đảng TAND tỉnh trong thời gian tới cần tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại và các giải pháp khắc phục các tồn tại, nâng cao chất lượng công tác xét xử đảm bảo đúng quy định của pháp luật cũng như quyền lợi của nhân dân; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, địa phương trong quá trình điều tra, xét xử; Đối với công tác cán bộ, Tòa án hai cấp phải coi đây là vấn đề mấu chốt, do đó phải thường xuyên bồi dưỡng tư tưởng chính trị, trách nhiệm công việc đối với cán bộ Tòa án chú trọng công tác bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ có chuyên môn tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng đồng thời phải xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; tập trung thực hiện công tác xây dựng Đảng…

N.A.T – Văn phòng TAND tỉnh


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận
Lượt xem: 785
cdscv