Skip to main content

Tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 88 phạm nhân

(23/08/2018 15:39)

Quy định về tha tù trước thời hạn có điều kiện là quy định mới của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017...

Quy định về tha tù trước thời hạn có điều kiện là quy định mới của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Đây là biện pháp được Tòa án áp dụng đối với người đang chấp hành án phạt tù khi có đủ các điều kiện theo quy định của Bộ luật Hình sự, xét thấy không cần buộc họ phải tiếp tục chấp hành án phạt tù tại cơ sở giam giữ.

image

Theo đó, các phạm nhân hiện đang chấp hành án tại các trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, tùy trường hợp sẽ được xem xét tha tù trước thời hạn khi có đủ điều kiện quy định tại Điều 66, Điều 106 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; Điều 2, Điều 3 và Điều 4 của Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 66 và Điều 106 của Bộ luật Hình sự về tha tù trước thời hạn có điều kiện, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09-6-2018.

Ngày 09 tháng 8 năm 2018, theo đề nghị của Trại giam Đắc Tân, Trại giam Đắc Trung thuộc Tổng cục VIII Bộ công an và Cơ quan thi hành án hình sự công an tỉnh Đắk Lắk, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức phiên họp xét tha tù trước thời hạn cho 96 phạm nhân hiện đang chấp hành án tại Trại giam Đắc Tân, Trại giam Đắc Trung thuộc Tổng cục VIII Bộ công an, Trại tạm giam và các nhà tạm giữ thuộc Cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Kết quả phiên họp, Tòa án đã ban hành Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 88 phạm nhân. Cụ thể: Trại giam Đắc Trung 46 phạm nhân; Trại giam Đắc Tân 21 phạm nhân; Trại tạm giam và các nhà tạm giữ thuộc Cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 22 phạm nhân. Ngoài ra, có 7 trường hợp tính đến thời điểm họp xét đã chấp hành xong hình phạt, 01 trường hợp không đủ điều kiện để tha tù trước thời hạn Điều 66, Điều 106 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Đây là quy định mới nhằm thể hiện chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước và tính nhân đạo của pháp luật Việt Nam. Người được tha tù trước thời hạn có điều kiện sau khi được xét tha tù trước thời hạn được giao về chính quyền địa phương quản lý, giám sát, giáo dục và giúp đỡ khi cư trú tại địa phương nhằm giảm thiểu tối đa khả năng tái phạm nhưng vẫn bảo đảm được sự công bằng, nghiêm minh của pháp luật.

Phòng KTNV&THA


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 65
cdscv