Skip to main content

Tin hoạt động TAND Tối cao

Toàn văn phát biểu của Chánh án Nguyễn Hòa Bình tại Hội thảo khoa học Lịch sử Tòa án nhân dân (19/10/2021)

Ngày 18/10, tại Hà Nội, Tòa án nhân dân tối cao đã tổ chức Hội thảo khoa học Lịch sử Tòa án nhân dân. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Trưởng ban Chỉ đạo nghiên cứu lịch sử Tòa án nhân dân chủ trì và có bài phát biểu tại Hội thảo.

Tin xét xử

Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm vụ án “Vận chuyển trái phép chất ma túy” (21/09/2018)

Thực hiện hướng dẫn số 136/HD-TANDTC ngày 30/3/2017 của Toà án nhân dân tối cao về tổ chức phiên toà rút kinh nghiệm và công văn số 38/TA-CV ngày 23/01/2018 của TAND tỉnh Đắk Lắk về việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp.

cdscv