Skip to main content

Lãnh đạo tòa án huyện

Chánh án tòa án nhân dân thành phố buôn ma thuột

Image
Nguyễn Minh Hoàng
Năm sinh: 1960
Quê quán: Bình ĐịnhChánh án tòa án nhân dân thị xã buôn hồ

Image
Nguyễn Văn Anh
Năm sinh: 1975
Quê quán: Bình ĐịnhChánh án tòa án nhân dân huyện Krông Pắk

Image
Lữ Đình Tính
Năm sinh:
Quê quán: Quảng NamChánh án Tòa án nhân dân huyện Ea H'Leo

Image
Bùi Quốc Hà
Năm sinh:
Quê quán: Nghệ AnChánh án Tòa án nhân dân huyện Cư M'Gar

Image
Vũ Duy Luận
Năm sinh:
Quê quán: Nam ĐịnhChánh án tòa án nhân dân huyện Ea Kar

Image
Trần Văn Ly
Năm sinh: 1960
Quê quán: Hà TĩnhChánh án tòa án nhân dân huyện Krông Năng

Image
Nguyễn Xuân Hán
Năm sinh: 1975
Quê quán: Thanh HóaChánh án Tòa án nhân dân huyện Krông Búk

Image
Võ Văn Tín
Năm sinh: 1970
Quê quán: Quảng NgãiChánh án Tòa án nhân dân huyện M'Đrắk

Image
Nguyễn Thế Dương
Năm sinh: 1968
Quê quán: Thái BìnhChánh án Tòa án nhân dân huyện Ea Súp

Image
Nguyễn Ngọc Sâm
Năm sinh: 1965
Quê quán: Quảng NgãiChánh án Tòa án nhân dân huyện Cư Kuin

Image
Nguyễn Thành Chung
Năm sinh: 1962
Quê quán: Nam ĐịnhChánh án Tòa án nhân dân huyện Buôn Đôn

Image
Nguyễn Sỹ Thành
Năm sinh: 1965
Quê quán: Nghệ AnChánh án Tòa án nhân dân huyện Krông Bông

Image
Lê Việt Hưng
Năm sinh: 1969
Quê quán: Thanh HóaChánh án Tòa án nhân dân huyện Lắk

Image
Bùi Văn Tâm
Năm sinh: 1976
Quê quán: Hà Tĩnhcdscv