Skip to main content

Lãnh đạo tòa án tỉnh

Chánh án

Image
Nguyễn Duy Hữu
Năm sinh: 1963
Quê quán: Thái BìnhPhó Chánh án

Image
Trịnh Văn Toàn
Năm sinh: 1972
Quê quán: Thái BÌnhPhó Chánh án

Image
Y Thông KBuôr
Năm sinh: 1975
Quê quán: Đắk LắkPhó Chánh án

Image
Nguyễn Văn Chung
Năm sinh: 1970
Quê quán: Hà NamPhó Chánh Án

Image
Nguyễn Đình Triết
Năm sinh: 1964
Quê quán: Thái Bìnhcdscv