Skip to main content

Thông báo

Tin xét xử

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

7.451

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

2.980

Hình sự

1.875

Dân sự

1.419

Hôn nhân và gia đình

131

Kinh doanh thương mại

86

Hành chính

17

Lao động

2

Quyết định tuyên bố phá sản

941

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv