Skip to main content
Giới thiệu về tòa ấn nhân dân cấp tỉnh Đắk Lắk

Giới thiệu về tòa ấn nhân dân cấp tỉnh Đắk Lắk

img

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN HAI CẤP TỈNH ĐẮK LẮK.

Cập nhật lúc: 15:17 16/12/2016

Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk được thành lập ngay sau khi giải phóng tỉnh Đắk Lắk vào tháng 3 năm 1975 để xét xử các vụ án chống đối chính quyền cách mạng, các vụ án về kinh tế và trật tự, an toàn xã hội góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk được thành lập ngay sau khi giải phóng tỉnh Đắk Lắk vào tháng 3 năm 1975 để xét xử các vụ án chống đối chính quyền cách mạng, các vụ án về kinh tế và trật tự, an toàn xã hội góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Đến cuối năm 1976, Tòa án nhân dân tỉnh và hệ thống Tòa án nhân dân cấp huyện được chính thức thành lập. Khi mới thành lập có Tòa án tỉnh và 5 đơn vị Tòa án cấp huyện, sau đó tăng dần lên 18 đơn vị. Ngày 01/01/2004 tỉnh Đắk Lắk được chia tách thành hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông theo Nghị Quyết số 22/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội khóa XI - kỳ họp thứ 4. Hiện nay, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk có Tòa án nhân dân cấp tỉnh và 15 đơn vị Tòa án nhân dân cấp huyện.

Trong những năm qua, mặc dù nhiệm vụ đặt ra là rất nặng nề, là một trong những địa phương có số lượng các vụ việc phải giải quyết hàng năm khá lớn (Gần 9.000 nghìn vụ án /năm). Đơn cử, theo thống kê, trong giai đoạn 2011-2015, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk đã thụ lý 41.833 vụ, việc các loại; đã giải quyết 40.006 vụ, việc; đạt tỷ lệ 95,63%. (Trong đó các Tòa chuyên trách, Phòng giám đốc kiểm tra thuộc Tòa án nhân dân tỉnh thụ lý 5.283 vụ, việc; giải quyết 5.161 vụ, việc. Tòa án nhân dân cấp huyện thụ lý 36.550 vụ, việc các loại; đã giải quyết 34.845 vụ, việc). Số lượng, tính chất các loại vụ án ngày càng phức tạp, đặc biệt là những vụ án trọng điểm gây nhiều bức xúc trong nhân dân ngày càng nhiều.Bên cạnh đó, thẩm quyền của Tòa án được mở rộng; các yêu cầu công tác theo các Nghị quyết của Quốc hội tiếp tục được bổ sung với chỉ tiêu cao; việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp 2013, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 với nhiều nội dung quan trọng liên quan đến tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân, đòi hỏi việc triển khai phải đảm bảo phù hợp quy định của Hiến pháp và tinh thần cải cách tư pháp.

Phát huy truyền thống yêu nước, thành tích đã đạt được, trong những năm qua, cán bộ công chức và người lao động Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm, đoàn kết và phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Những cố gắng, nỗ lực của công chức, người lao động Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk đã được Nhà nước, Tòa án nhân dân tối cao và địa phương ghi nhận, tặng thưởng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cao quý. Riêng trong giai đoạn 2011-2015, nhiều tập thể và cá nhân của Tòa án nhân dân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk đã được Trung ương và địa phương tặng thưởng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng như:

+ Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam tặng Huân chương lao động hạng II cho 02 cá nhân và Huân chương lao động hạng III cho 04 tập thể, 02 cá nhân.

+ Thủ tướng Chính phủ tặng “Cờ thi đua Chính phủ” cho 02 tập thể.

+ Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tặng thưởng danh hiệu “Cờ thi đua Tòa án nhân dân” cho 07 tập thể; “Chiến sỹ thi đua Tòa án nhân dân” cho 09 cá nhân; “Tập thể Lao động xuất sắc” đối với 27 tập thể và tặng “Bằng khen” đối với 10 tập thể, 38 cá nhân.

Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk vinh dự có 01 Thẩm phán được vinh danh “Thẩm phán mẫu mực” và 02 Thẩm phán được vinh danh “Thẩm phán tiêu biểu” tại lễ vinh danh Thẩm phán mẫu mực, Thẩm phán tiêu biểu; 12 Thẩm phán được Tòa án nhân dân tối cao tặng danh hiệu “Thẩm phán giỏi”.

Ngoài ra, trong những  năm qua, nhiều tập thể và cá nhân thuộc Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk được Chánh án TAND tỉnh tặng thưởng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng khác; được Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk tặng Bằng khen….

Tổ chức, bộ máy của TAND hai cấp ngày càng được củng cố, kiện toàn. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị của đội ngũ công chức ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị; yêu cầu chuẩn hóa trình độ đội ngũ công chức Tòa án và chuẩn bị cho việc hội nhập về pháp luật và tư pháp ngày càng sâu rộng. Hiện nay, Tòa án nhân dân hai cấp đã thực hiện đủ biên chế Tòa án nhân dân tối cao giao cho với 330 biên chế. Trong đó, Thẩm phán Tòa án hai cấp là 134 người, Thẩm tra viên, Thư ký là 157 người. Về trình độ chuyên môn 100% Thẩm phán, thẩm tra viên, thư ký có trình độ cử nhân luật trở lên. Tòa án hai cấp hiện có 43 cán bộ, công chức là Thạc sĩ luật học và nhiều người đang học cao học Luật.

Công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tư pháp được tăng cường. Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Tòa án sơ thẩm tỉnh Mondulkiri – Vương quốc Campuchia đã có các chuyến thăm và ký các biên bản làm việc, thống nhất thỏa thuận tăng cường hợp tác trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm trên khu vực biên giới; các hoạt động hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong công tác xét xử nhằm xây dựng tuyến biên giới hòa bình, an ninh, đoàn kết và phát triển bền vững. Bên cạnh đó, các mặt công tác khác của Tòa án nhân dân hai cấp luôn được tổ chức thực hiện tốt.

Tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk còn có những khó khăn, thách thức và tiềm ẩn những yếu tố khó lường. Các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính, tình hình tội phạm trên địa bàn Đắk Lắk sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp. Cùng với việc tiếp tục triển khai thực hiện Hiến pháp 2013, theo quy định tại Điều 102 Hiến pháp năm 2013 thì Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp. Tòa án có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức , cá nhân. Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 với thẩm quyền được mở rộng trên nhiều lĩnh vực; Tòa án nhân dân hai cấp tiếp tục phấn đấu thực hiện có hiệu quả các yêu cầu nhiệm vụ tư pháp và cải cách tư pháp theo các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội đặc biệt là Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020. Nên nhiệm vụ của Tòa án nhân dân nói chung và Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk nói riêng trong thời gian tới sẽ rất nặng nề.

Đối với mỗi Thẩm phán, cán bộ, công chức, người lao động Tòa án nhân dân hai cấp cần tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống Tòa án nhân dân; tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, kiên quyết khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm còn tồn tại, đề cao tinh thần trách nhiệm hơn nữa, năng động sáng tạo, đề ra các giải pháp khả thi để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết, xét xử các loại vụ án theo đúng quy định của pháp luật.

Tiếp tục củng cố và kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức về năng lực chuyên môn và tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức; quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15/5/ 2016  của Bộ Chính trị về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thấm nhuần sâu sắc và thực hiện tốt lời dạy của Bác: “Phụng công thủ pháp, chí công, vô tư”với phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”; phấn đấu xây dựng Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh ĐắkLắk trong sạch vững mạnh,  đóng góp hiệu quả hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Tòa án nhân dân theo tinh thần cải cách tư pháp; góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Tòa án và của địa phương.

Ban biên tập trang thông tin điện tử Tòa án nhân dân tỉnh ĐắkLắk.

img


cdscv